Please wait
กำลังโหลด...

กรุณาเพิ่มขึ้นไป 5 ภาพ ไฟล์วิดีโอ หรือเสียง (สูงสุด: 30mb) ช่วยอธิบายปัญหา

การอัพโหลดรูปภาพ วิดีโอหรือเสียงสามารถช่วยในการชี้แจงปัญหาของคุณ และอาจหมายถึง แก้ไขปัญหาของคุณไม่ช้าก็เร็ว

ห้องกำลังว่าง

คุณกำลังจะยกประเด็นกับคุณสมบัติว่าง คลิกที่นี่จะยกปัญหาในนามของผู้เช่าที่มีครอบครอง

*เช่นที่จอดรถจำกัดหรือจำกัดการเข้าถึงสำหรับรถตู้

หรือ